Rolfsbukta, Fornebu

Rolfsbukta, rett ved Sjøflykroa nedenfor den gamle terminalbyggningen til Fornebu luftharn har plass til vårt nye seilsporsenter.

Dette området er i kommuneplan og av grunneiere reservert til Bærum Seilforening, og vil kunne gi ca 4 mål med landarealer.  Det er satt av plass til ett bygg som kan inneholde lagringsplass, garderober, møterom og kiosk/ kafe fasiliteter. 

Grunneier prosjekterer ett større bryggeanlegg utenfor.  Deler av dette vil vi kunne få tilgang til for trener, sikrings og regattabåter. 

Det arbeides for tiden med kommune og grunneier, og vi har tro på at et seilsporsenter kan realiseres i perioden 2014-2016

En skisse - på hvordan ett seilsportsenter i Rolsbukta kan se ut.