Rolfsbukta, Fornebu

Vi planlegger nytt seilsportsenter!

Rolfsbukta, rett ved Sjøflykroa nedenfor den gamle terminalbyggningen til Fornebu luftharn har plass til vårt nye seilsporsenter.

Dette området er i kommuneplan og av grunneiere reservert til Bærum Seilforening, og vil kunne gi ca 4 mål med landarealer.  Det er satt av plass til ett bygg som kan inneholde lagringsplass, garderober, møterom og kiosk/ kafe fasiliteter. 

Grunneier prosjekterer ett større bryggeanlegg utenfor.  Deler av dette vil vi kunne få tilgang til for trener, sikrings og regattabåter. 

Det arbeides for tiden med kommune og grunneier.

En skisse på hvordan ett seilsportsenter i Rolsbukta kan se ut.