Æresbevisninger og hederstegn

Seilforeningens høyeste hederstegn.

Regler for innstilling og utnevnelse av æresmedlemmer
og hederstegn.

Vedtatt i ekstraordinært årsmøte 19. mars 2013.

1      Æresmedlemskap i Bærum Seilforening.

Rådet innstiller til Styret på kandidater som Rådet mener bør utnevnes til æresmedlem. Avstemmingen i Rådet skal være skriftlig og treffes med alminnelig flertall. Rådets leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme.

Styret fremmer innstilling på æresmedlemmer til Årsmøte.  Beslutning krever enstemmig vedtak av de fremmøtte og stemmeberettigede styremedlemmer. Rådet eller Styret kan selv ikke fatte noen beslutning som er bindende for Seilforeningen.

Årsmøtet vedtar etter innstilling fra Styret hvem som skal bli æresmedlem i Seilforeningen.

Et medlem som har utført oppgaver for foreningen i en rekke år eller som på annen måte har gjort seg særdeles fortjent til å motta denne æresbevisning, kan innstilles til æresmedlemskap.

Forslag på kandidater til æresmedlemskap fremsettes til Styrets leder eller Rådets leder, og kan komme fra medlemmer, Styret eller Rådet, og vil bli behandlet i Rådets møter.

Æresmedlemskap meddeles og Seilforeningens merke; vimpel  m/ sløyfe utdeles til nye æresmedlemmer ved påfølgende Årsmøte, ekstraordinært Årsmøte eller ved spesielle anledninger som ved Seilforeningens jubileer e.l.

2      Bærum Seilforenings hederstegn  ”Riddere av det Hvite Seil”

Rådet utnevner de medlemmer som skal tildeles Seilforeningens hederstegn ”Riddere av det Hvite Seil”. Hederstegnet gis på grunnlag av fremragende sportslig innsats og/eller ekstraordinær innsats for foreningens fremme. Beslutning om hederstegn krever flertall av de fremmøtte i Rådet.  Ved stemmelikhet har Rådets leder dobbeltstemme.

Forslag til kandidater kan komme fra medlemmer, Styret, Rådet eller Riddere av det Hvite Seil, og vil bli behandlet i Rådets møter. Rådets leder meddeler valg på nye Riddere skriftlig til Ridderne av det Hvite Seil og Styret, fremlegger det i tilegnede møter med Styret.

Ridderne skal forestå seremonien og foreta utnevnelse og overrekkelse av hedersmerket til de medlemmer Rådet har vedtatt å gi  Seilforeningens hedertegn ”Riddere av det Hvite Seil”.  Alle Seilforeningens medlemmer varsles og har anledning til å overvære seremonien som finner sted i et av Seiforeningens lokaler.

De som ved vedtakelse av disse regler er utnevnt til ”Riddere av det Hvite Seil” forblir det også etter vedtakelse av disse regler. De kan gis Seilforeningens hederstegn mot at de selv dekker kostnaden til det nye hederstegnet.

De som er tildelt hederstegnet ”Rustfrie Sjakkel” forblir fortsatt mottaker av sine respektive hederstegn,  men blir ved vedtakelse av disse regler ”Riddere av det Hvite Seil”    

Seilforeningens hederstegn ”Riddere av det Hvite Seil” gis til dem som tidligere er tildelt utmerkelsen ”Rustfrie sjakkel” eller ‘Riddere av det Hvite seil’, mot at de selv dekker kostnaden til det nye hederstegnet.

Bærum Seilforenings hederstegn ”Riddere av det Hvite Seil”  består av Bærum Seilforenings merke; vimpel med krans. 

Dersom det er feil eller mangler i listene ta kontakt med Leder@baerumseilforening.no

Æresbevisninger pr. 15.mars 2018

Æresmedlemmer Hederstegn Ridder av det hvite seil Ridder av det hvite seil
Hans Jacob Eide Viktor Sinding-Larsen Per Børen Evelyn Aaslestad
Harald Kilde Finn Hanssen Tore Ole Borgen
Øivind Filip Hoff
Edvard Haug Eivind Sinding-Larsen Jorun Christensen
Ola Hvistendahl
Terje Kleppan Bjørn Børresen Hans-Marius Dahl
Kari Kilde
Øivind Hoff Arne Hammersland Yngvar Dyvi
Harald Kilde
Ola Hvistendal Tor Hove Stein Gareid
Marit Kuhle
 Birger Jansen Marthe Enger Eide Bibbi Genhov
Erich Kuhle
 Erik Lia  

Birger Jansen

Kjell Lunde
 Peder Lunde   Øystein Edwardsen
Viktor Sinding-Larsen
 Marianne Solbakken   Christopher Gundersen
Kjell Norbom
 Arne Sørlie   Harald Solaas
Terje Kleppan
 Claus Werenskiold   Kristen Johnsen Edward Haug
    Greta Vassholmen Marianne Mogstad Solbakken
    Erik Lia Gro Elvestad Moe
    Jan Juliussen
Liv Sinding-Larsen
    Carine Bauer
Petter Kaalstad
    Frøydis Karlsen
Petter Hovind
    Janett Krefting
Gerd Mejlænder-Larsen
    Ståle Maurstad
Susan Berentsen
    Karin Rommen
 Inge Olerud
    Christian G. Gundersen
 Vidar Utne
    Halvor Poulsson
 Ola Nygård
    Bjørn Brudevoll  Jan Erik Stensrud
    Arne Sørlie  Claus Werenskiold
     Paul Skrede  Trond Aasland
     Hanne Schøyen  Anne Nesset