2018 Årsmøte

Årsmøtet 2018 avholdes den 1. mars, kl.20:00.

Årsmøtet 2018 avholdes den 1. mars, kl.20:00.
Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen.
Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 14.2.2018.
 
Saksdokumenter blir publisert på denne siden etter hvert som de er klare.
Saksliste årsmøte 2018
Årsberetning 2017
Resultatsregnskap 2017
Balanseregnskap 2017
Styrets saksliste
Styrets forslag til kontingent.
Budsjett 2018
Valgkomitéens innstilling
Styrets forslag til valgkomité