2018 Årsmøte

Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl.20:00. Frist for å melde inn saker er 1.mars.

Årsmøtet 2018 avholdes den 15. mars, kl.20:00.
Lokasjon: Klubbhuset på Sarbuvollen.

Forslagsfrist for saker til årsmøtet sendes til styret@bseil.no, innen 1.mars-2018.
 
Saksdokumenter blir publisert på denne siden etter hvert som de er klare.


Saksliste årsmøte 2018

Årsmelding 2017 (sak 4)

Resultatregnskap 2017 (sak 5)

Balanseregnskap 2017 (sak 5)

Styrets saksliste (sak 6)

Styrets forslag til kontingent. (sak 7)

Budsjett 2018 (sak 8)

Organisasjonsplan (sak 9)

Valgkomitéens innstilling (sak 10)

Styrets forslag til valgkomité (sak 10)

Protokoll fra Årsmøte