Styre, Råd og Valgkomite

Styret i Bærum Seilforening, valgt på årsmøtet 15. mars 2018.

  Funksjon   Navn   Telefon   epost
    Leder   Christian Galtung Gundersen   920 44 448   leder@bseil.no
  1. Nestleder   Erik Nodeland   911 86 901
  kasserer@bseil.no
  2. Nestleder  
 
  medlem@bseil.no
  Regatta   Espen Kuhle   993 58 396   regatta@bseil.no
  Sportslig/Rekruttering   Erik Poppe   930 59 342   rekruttering@bseil.no
  Sponsor   Lars Wilhelmsen   951 48 877   sponsor@bseil.no
  Drift Hus / Eiendom   Kristine Briså    905 78 143
  utleie@bseil.no Sjekk tilgjengelighet her
  Materiell / Brygger   Erik Halstensen   918 71 172  
  materiell@bseil.no
  Prosjekt / Eiendom   Knut Fredrik Ramstad
  982 42 526
  kfr@ancas.no
  Ungdomsrepresentant
  Hedevig Nilsson   932 77 817   ungdom@bseil.no
  Varamedlem
  Erik Lia   901 97 025
  erik@marexim.no
  Varamedlem   Tarjei Mo Batalden   904 74 557   tarjeimo@gmail.com
  Sekretær   Marianne Solbakken   950 77 001   epost@bseil.no

 

 

Rådet i Bærum Seilforening

Alle henvendelser til Rådet fra foreningens medlemmer skal tilstilles foreningens styre epost@bseil.no.

 

  Valgt til   Navn   Telefon   epost
   
   
 
  2022   Espen Sandsdalen   91590412   espensandsdalen@yahoo.no
  2022   Bjørn Havsgaard   92695349   bjorn@havsgard.no
  2019   Paul Skrede   91783769   paul.skrede@gmail.com
  2019   Liv Sinding Larsen   952 23 251  

liv.sinding-larsen@akersolutions.com

  2019   Gro Elvestad Moe   915 50 074   gromoe53@gmail.com
  2021   Vidar Utne   934 66 066   vidar.utne@gmail.com
  2021   Trond Aasland   930 04 340   trond.aasland@outlook.com


Rådet skal behandle;

1. Behandle alle forslag til endring i foreningens lover.

2. Foreta innstilling om innvotering av æresmedlemmer.

3. Utnevne medlemmer til høyere utmerkelser.

Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Avstemmingen skal være hemmelig når rådet behandler innstilling av æresmedlemmer.

Valgkomite

   Verv
Navn   Telefon   Epost
  Leder   Ola Nygård   480 16 546   ola.snipe@gmail.com
  Medlem   Birgitta Nilsson   932 10 913   b.b.nilsson@medisin.uio.no
  Medlem   Bjørn Brudevoll  

468 00 000

  brudevoll@head4more.com
  Vara   Reidar Berthelsen   917 53 930   rb@inocean.no