Ny seilsesong - båter i opplag

Har du utstyr i "opplag" hos Bærum Seilforening?

Vinteren er forbi, isen har gått og en ny seilsesong står for døren.

Vi i Bærum Seilforening ønsker alle nye og gamle seilere tilbake til bryggene på Sarbuvollen, Bruksveien og Ytre Vassholmen.

Sesongen starter med en opprydding og opptelling av utstyr på foreningens lokasjoner. Det er nemlig trangt om plassen til seilere, båter og annet. Vi ber derfor dere som ikke har aktive seilere, eller som av annen grunn har utstyr henlagt på foreningens områder om å fjerne dette så raskt som mulig.

Dette gjelder alle båttyper (Optimist, Feva, Snipe, Laser osv.) og annet utstyr. For å ha plass til jolle ved foreningen må seileren være aktivt medlem av Bærum Seilforening.

Du får denne henvendelsen enten fordi du står i medlemsregisteret til Bærum Seilforening inneværende sesong, eller fordi vi har funnet en båt liggende som vi kanskje tror er din😊

NB! Vi ber deg om å innen 14. mai 2018 hente ditt utstyr fra foreningens område. hvis dette ikke gjøres tar foreningen utstyret i eie for videre bruk, salg eller kast. 

Medlemmer av foreningen kan gjøre avtale om leie av plass til jolle hvis dette er tilgjengelig etter at aktive seilere er prioritert. Henvendelse gjøres til materiell@bseil.no.

Med vennlig hilsen Bærum Seilforening

 

Dette brevet ble sendt fra styret til alle medlemmer og andre aktuelle personer 3. mai.