Årsmøte 24. februar 2015

Styret ønsker alle medlemmer i foreningen velkommen til årsmøte i Bærum Seilforening tirsdag 24.februar 2015 kl 19:00 i klubbhuset på Sarbuvolen. Dokumenter til årsmøtet blir lagt ut på hjemmesiden. Klikk på artikkelen for å lese mer og laste ned dokumenter.

Innkalling årsmøte 2014

Styret i Bærum Seilforening innkaller med dette til ordinært årsmøte i Bærum Seilforening.

Årsmøtet avholdes i Bærum Seilforenings lokaler,
Sarbuvollveien 21 på Høvik.

 

Tidspunkt: Tirsdag 24. Februar kl 19.00

 

Sakliste
(etter Bærum Seilforenings lover)

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt to representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
  5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Fastsette medlemskontingent
  8. Vedta foreningens budsjett
  9. Behandle foreningens organisasjonsplan.
  10. Foreta valg til styret, kontrollkomité, revisor, rådet, valgkomite, æresmedlemmer

Klikk på lenkene for å lese eller laste ned årsberetning og forslag. 

Styrets forslag til disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond og disponering og forvaltning av arven fra Ellen T. Wessel publiseres på denne siden før Årsmøtet.

Regnskap, revisors beretning  og budsjett omdeles i møtelokalet fra kl 1800 tirsdag 24.02.15.

 Styret ønsker at alle innkommne forslag sendes på mail: leder@bseil.no 

Etter den formelle delen av årsmøtet blir det servering av den tradisjonelle fiskesuppen til alle som har melder seg på til servering innen onsdag 18. februar til mamosol@online.no, alternativt mobiltelefon 950 77 001.

Velkommen!