Bærum Seilforening søker ny trenerkoordinator

En av Norges største seilforeninger søker ny trenerkoordinator.

Bærum Seilforening har en stor og aktiv jollegruppe. Vi har omtrent 50 sesongansatte trenere som i løpet av uken og sommerleir leder og gjennomfører våre kurs med rundt 350 seilere.

Vi søker nå etter ny trenerkoordinator for å lede våre aktiviteter. Stillingen er en deltidsjobb, og kan kombineres med annen jobb eller studier.

Trenerkoordinator har ansvar for å ansette og følge opp trenere til foreningens aktiviteter, hovedsaklig ungdomsgrupper innen optimist, RS Feva, brett og laser. Vi ønsker en person med erfaring som trener og seiling, og en god kjennskap til seilmiljøet på Østlandet generelt og i foreningen spesielt er en fordel. Trenerne i Bærum Seilforening er for det meste unge seilere, som trenger oppfølging i utvikling av sin trenerkarriere. Dette følges opp av trenerkoordinator, sammen med det administrative rundt ansettelse, godkjenning av timelister, oppfølging av vikarbehov osv. Trenerkoordinator skal også ha en langsiktig oversikt over fremtidige trenerressurser, og følge opp utdanning av nye trenere blant foreningens seilere. Trenerkoordinator rapporterer til sportslig leder i foreningen. Stillingen lønnes som 25% stilling med mulighet for betaling for timer brukt ut over dette. Lønn etter avtale.

Søknad sendes til sport@bseil.no. Hvis du har spørsmål, kontakt Erik Poppe, tlf. 930 59 342.

Søknadsfrist: Vi vil vurdere søknader løpende. For å få mest mulig overlapp med nåværende trenerkoordinator er det en fordel om stilling kan tiltres umiddelbart.