Hovedtrener i Norges største jolleforening

Bærum Seilforening søker etter Hovedtrener for å lede våre aktiviteter. Bærum Seilforening med i underkant av 1000 medlemmer har en stor og aktiv jollegruppe. Vi omsetter for ca 3 millioner kroner i året, og har en ryddig økonomi. Bærum Seilforening har omtrent 30 ansatte trenere som i løpet av uken leder og gjennomfører våre kurs med mer enn 200 seilere.


TrenerBærum Seilforening tilbyr i 2014 trening i Optimistjolle, RS Feva, brett, Laser, Europajolle, 29er og Snipe. Stillingen som Hovedtrener i Bærum Seilforening er primært knyttet til kurstilbudene i klubbens juniorgrupper med opplæring og veiledning av klubbens trenere på Sarbuvollen, Høvik og i Bruksveien, Snarøya. Stillingen rapporterer til sportslig leder i styret.

Ansvar og oppgaver

 • Være operativ leder for trenergruppen
 • Legge til rette for at våre aktive seilere utvikles sportslig
 • Lede og motivere foreningens trenere
 • Utvikling og evaluering av trenere og felles treningsmetodikk, herunder gjennomføring av trenerkurs og annen kompetansebygging av trenere
 • Tilby materiell, årsplaner og periodeplaner til trenerne
 • Planlegge bruk av trenerressurser sammen med trenerkoordinator
 • Kontinuerlig sørge for at oppsatte treninger har tilstrekkelig trenerressurser ved f.eks. sykdom
 • Superbruker av foreningens time- og lønnssystem
 • Opplegg for og gjennomføring av trenermøter
 • Sammen med styret ansvar for utforming av BS totaltilbud til juniorgruppen
 • Jevnlig kontakt med foreningens trenere, klassekontakter og styret
 • Være tilgjengelig for trenere, seilere og foreldre ved behov for sportslig støtte eller samtaler

Kvalifikasjoner, betingelser og søknad

Vi søker deg som har kompetanse som Trener II. Bærum Seilforening vil også vurdere søkere uten formell kompetanse dersom kandidaten er spesielt egnet og kan dokumentere resultater som trener.

Den vi søker må ha gode evner til å formidle seilglede og kunne samarbeide godt med seilere, trenere, styret, trenerkoordinator og andre nøkkelpersoner i forenngen. Søkere må disponere egen bil. Stillingen som Hovedtrenerer en deltidsjobb, og kan kombineres med annen jobb eller studier.

Lønn og betingelser for stillingen etter kvalifikasjoner og nærmere avtale. Søknadsfrist: 5. januar 2014. Søknad og CV kan sendes til sport@baerumseilforening.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til sportslig leder Paul Skrede (+ 47) 917 83 769.