Utbedring av bryggene på Sarbuvollen

Deler av bryggeanlegget på Sarbuvollen trenger en overhaling, og arbeidene begynner søndag 28.april.

I løpet av de første par ukene i mai vil det bli utført nødvendige reperasjoner på bryggene.
Dette kan innebære en noe redusert tilgjengelighet i perioder. Vi opperfordrer seilere, foreldre og andre brukere av anlegget til å vise hensyn og smidighet, slik at arbeidene kan gjennomføres så askt og effektivt som mulig. Har du spørsmål tar du kontakt med Harald Masst , tlf. 98 25 78 80