Nytt Seilsportsenter på Rolfsbukta Nord

Den 18.11.15 ble reguleringsplanen for området rundt sjøflyhavna besluttet i kommunestyret. Bærum Seilforening er med dette et langt skritt nærmere planene som ble lagt da klubbene Vestfjordens og Bærum Seilforening ble slått sammen.

 

Seilsportsenter Rolfsbukta Nord
En skisse på hvordan et nytt Seilsportsenter kan bli.


Det er regulert et området 4,5 dekar som  er satt av til seilsportsenter Nord Øst for Sjøflyhavna. Seilsportsenter med stor egen rampe, 4 brygger, bølgebryter, 300 kvm klubbhus over 2 etasjer med verksted garderober og HC toaletter.

Fra Rampen og nordøst over skal det anlegges et kai anlegg langs med kystlinjen for Sjøflyhavna. Reguleringen legger til rette for sjøsport i ordets videste betydning.

Det er satt av 120 parkeringsplasser i Statoilgarasjen, videre er det regulert inn (SV) for Seilsortsenteret, en rampe for 3 båter i bredden til samme tid for utsett og opptak av båter samt en Handicap kran for seilere.

Bærum seilforening har fått jobbet tett med administrasjonen, Planutvalget om dette
planverket. Det har vært et meget godt og konstruktivt arbeid, og endelig er vi der med
felles mål for våre medlemmer og beboerne på Fornebu.

Det har vært en gruppe satt ned av styret i Bærum seilforening som har jobbet tett med
Kommunen i dette arbeidet, prosjektgruppen har bestått av Ola Nygaard, Vidar Utne,
Birger Jansen, Kristian Nergaard og Knut Fredrik Ramstad Prosjektansvarlig og styremdelem
Bærum Seilforening.