Rehabilitering av brygga på Ytre

Da isen gikk ble det klart for styret at brygga på Ytre Vassholemn neppe ville klare seg gjennom en sesong til. Noe måtte gjøres - fort!

Vi er godt i gang med å utbedre brygga, slik at den skal holde i mange år fremover. tilstanden var såpass dårlig at det var fare for at større deler av brygga skulle rase ut, neo som lett kunne blitt farlig dersom det hadde vært folk i nærheten.

Arbeidet går etter planen, og vi regner med å bli ferdige i god tid før St. Hans. I mellomtiden oppfordres alle som besøker øya om å utvise forsiktighet når de går over brygga på vei til og fra båtene.