Valgkomiteen ønsker innspill

Valgkomiteen ønsker innspill til kandidater til styre, råd, kontrollkomite og revisor.

Har du forslag til kandidater, ta gjerne kontakt med valgkomiteens leder:
Ola Nygard
Mob.  +47 48016546
on@sands.no