Vi har ansatt ny trenerkoordinator

Vi har ansatt Tallak Utne som ny trenerkoordinator. Tallak starter umiddelbart, og vil være ansvarlig for å bemanne treningsgrupper og for utvikling av trenere.

Vår tidligere hovedtrener, Esben, sa opp sin stilling i høst for å starte i full jobb etter endte studier. Etter en gjennomgang av stillingens innhold og behov har vi valgt å endre stillingstittelen til trenerkoordinator, for å vise at hovedfokus er på bemanning av treningsgruppene (i hovedsak brett- og jolleseilere) og utvikling av trenere.

Etter ansettelsesprosessen er Tallak nå ansatt som hovedtrener. Tallak bør være kjent for de fleste som har vært litt på Sarbuvollen, siden han har vært trener for feva-gruppen i årrekke og ansvarlig for sommerleieren sammen med Gard i noen år. Tallak har og vært ungdomsrepresentant i styret. Han har seilerfaring fra optimist, e-jolle, feva, 29er og kjølbåt.

Vi i styret føler oss trygge på at denne viktige stillingen blir besatt av en kompetent kandidat, og gleder oss til videre samarbeid. Samtidig takker vi Esben for samarbeidet, og ønsker ham lykke til videre med ny jobb.