Klasser

Vi tilbyr seiling i en rekke forskjellige båttyper - fordelt i klasser. Du kan også delta i klubbens aktiviteter uten å være knyttet til en bestemt båt klasse.

Hvilken klasse man ønsker å seile i kommer an på den erfaringen og hvilken alder man er i.

For barn er Optimistjollen en god start.  Dette er verdens største båtklasse, og båten er både egnet som en opplæringsbåt, og for konkurranse på høyt nivå. Typisk seiles optimist av barn og ungdom mellom 8 og 15 år.

Rs Feva er en nybegynnerbåt for eldre barn og ungdommer.  Dette er en moderne tomannsjolle som er enkel å lære i. Den passer for to ungdommer mellom 9 og 18 år, eller en voksen sammen med mindre barn. Klubben har grupper for både nybegynnere og erfarne seilere i alderen 9-16 år.

Seilbrett - Bærum Seilforening har en aktiv brettgruppe for ungdommer mellom 10 og 18 år. Vi har og en liten voksengruppe, og kurs for voksne.

Laser er OL båt, men med forskjellige rigger kan den benyttes fra ungdommer til voksne. Vi har i dag en voksengruppe, men ingen aktive ungdomsseilere i laser.

29'er er en to manns jolle for erfarne ungdommer, som ønsker å konkurrere på et høyt nivå. 29'er er en rekrutteringsbåt for OL-klassen 49'er. For trening i 29er samarbeider vi med våre naboseilforeninger.

IF - eller Internasjonal folkebåt er en klassisk kjølbåt.  Rimelig pris, mange deltagere på onsdagsregattaen og strenge entyperegler gjør denne båten fortsatt svært populær.

Snipe er en svært aktiv 2 manns båt klasse, og egner seg for ett barn og en voksen, ungdom eller voksne seilere i alle aldre. 

2.4mR er en liten enmanns kjølbåt. Vi har en aktiv voksengruppe som har base på Sarbuvollen. 

Sonar er en internasjonal båttype, som blant annet seiles i Paralympics. Bærum Seilforening har en Sonar som benyttes til opplæring og regattaseiling.

Tur og Hav - har ett tilbud til de som har en familieseilbåt, havseiler eller større regattabåt.

Nyttig info for medlemmer

Her finner du lenker til  et knippe rutiner og instrukser som det er nyttig å være kjent med som seiler eller foresatt i Bærum Seilforening.

Både nye og erfarne seilere og foresatte bør sette seg inn i dokumenter som er listet opp nendenfor, slik at de er kjent med de viktigste rutinene i klubben:

Snakk med gruppeleder, klassekaptein eller et av medlemmene i styret hvis noe er uklart. De forskjellige facebookgruppene er også nyttige.