Nybegynner

Nybegynnergruppen starter i slutten av april med to teorikvelder og en kullseilingstrening med optimistjolle i svømmehall. I begynnelsen av mai starter seiltreningen i jollene en gang i uken.

Dette er gruppa for barn med ingen eller lite seilerfaring. Vi anbefaler også seilere som har gått på sommerleir å starte som nybegynner etter leiren.

Vi starter opp i slutten av april med teori og kullseilingstrening i svømmehall før vi ”går på vannet” så snart forholdene tilsier at det er forsvarlig. Seilerne får tilbud om å trene en dag i uken under veiledning av kyndige trenere. Foreldre må belage seg på å bemanne sikringsbåter og å steke vafler til flinke seilere. Treningene foregår mellom 18:00 – 20:00. Sesongen avsluttes normalt uken før høstferien og det er ikke trening i skolens sommerferie.

I 2018 blir det nybegynnertrening på Sarbuvollen en eller to ganger hver uke. Seilingen foregår nære land, og aldri i forhold treneren tror seilerne ikke mestrer. 

På nybegynnerkurset har vi fokus på mestring og å bli trygg alene i jolla. Seilerne lærer grunnleggende seiling og seilforståelse.

Seilforeningen disponerer 16 optimistjoller på Sarbuvollen og 12 optimistjoller i Bruksveien. Disse er for utleie til nybegynnerne. Normalt er det 2 seilere som disponerer en optimistjolle hver sin dag.

Nybegynnerkurset koster kr. 4.300,-. Leie av jolle og medlemsskap i Bærum Seilforening er inkludert i denne prisen. Har du egen jolle trekkes leieprisen fra. Det samme for dem som er medlem fra før eller ønsker å betale for familiemedlemsskap.

Påmelding til nybegynnerkurs kan gjøres her.

Kontakperson for nybegynnerkursene er Asta Stenhagen, tlf 916 90 527, email optimist@bseil.no.

Nyttig info for medlemmer

Her finner du lenker til  et knippe rutiner og instrukser som det er nyttig å være kjent med som seiler eller foresatt i Bærum Seilforening.

Både nye og erfarne seilere og foresatte bør sette seg inn i dokumenter som er listet opp nendenfor, slik at de er kjent med de viktigste rutinene i klubben:

Snakk med gruppeleder, klassekaptein eller et av medlemmene i styret hvis noe er uklart. De forskjellige facebookgruppene er også nyttige.