Nybegynner

Nybegynnergruppen starter i slutten av april med to teorikvelder og en kullseilingstrening med optimistjolle i svømmehall. I begynnelsen av mai starter seiltreningen i jollene en gang i uken.

Som navnet tilsier er dette gruppen for barn som ikke har erfaring med seiling (eller kanskje har seilt litt sammen med foreldre i annen båt).

Vi starter opp i slutten av april med teori og kullseilingstrening i svømmehall før vi ”går på vannet” så snart forholdene tilsier at det er forsvarlig. Seilerne får tilbud om å trene en dag i uken under veiledning av kyndige trenere. Foreldre må belage seg på å bemanne sikringsbåter og å steke vafler til flinke seilere. Treningene foregår mellom 18:00 – 20:00. Sesongen avsluttes normalt uken før høstferien og det er ikke trening i skolens sommerferie.

I 2017 vil vi ha nybegynnertrening på Sarbuvollen og i Bruksveien 1 eller 2 ganger per uke hvert sted. Seilingen foregår rett utenfor respektive seilanlegg nær avstand til land.

Seilforeningen disponerer 16 nyere optimistjoller på Sarbuvollen og 12 nyere optimistjoller i Bruksveien. Disse er for utleie til nybegynnerne. Normalt er det 2 seilere som disponerer en optimistjolle hver sin dag.

Nybegynnerkurset koster kr. 2.100,- i kursavgift

Leie av jolle koster kr. 1.500,- / Stativleie for egen jolle kr. 400,-

Medlemsavgift for barn er 600,- men om foreldre allerede er medlem eller om familien er (familie)medlem vil prisen her reduseres (kr 300,-) eller bli kr 0,-

Påmelding til nybegynnerkurs kan gjøres her.

Kontakperson for nybegynnerkursene er Rune Tønnessen, mobil 952 38 094, epost optimist@bseil.no.

Nyttig lesning

Her finner du lenker til  et knippe rutiner og instrukser som det er nyttig å være kjent med som seiler eller foresatt i Bærum Seilforening.

Både nye og erfarne seilere og foresatte bør sette seg inn i dokumenter som er listet opp nendenfor, slik at de er kjent med de viktigste rutinene i klubben:

Snakk med gruppeleder, klassekaptein eller et av medlemmene i styret hvis noe er uklart.