Tur og hav

Hver onsdag i sesongen tilbys det regatta etter NOR Rating systemet i Holtekilen. Det arrangeres en rekke sosiale og temakvelder gjennom hele året.

Tur og Hav har flere tilbud til kjølbåtene og deres seilere.  Gruppen består av en liten komité/styre med en klassekaptein underlagt seilforeningens styre.  Formålet er å arrangere sportslige og sosiale aktiviteter for alle som har båt i Bærumsskjærgården.

I sommerhalvåret er det seiling med diverse hyggelige tilstellinger.  Først og fremst arrangerer vi såkalte onsdagsseilaser som er en serie på 12 seilaser, 6 før og 6 etter sommerferien.  Seilasene foregår i de nære omgivelser innenfor øyene i Vestfjorden med innkomst utenfor Sarbuvollen. Seilasene går over faste og utlagte merker og er som regel ganske intense og spennende med masse muligheter til å gjøre feil. Det er jo feilene en lærer av.

Banevalg, syv i alt, er beroende av vindretning og styrke. Det seiles etter NOR Rating systemet og de internasjonale kappseilingsreglene.  Båtene er inndelt i to klasser.  

Seilasene er også åpne for seilere fra andre seilforeninger enn Bærum Seilforening.  Hensikten med seilasene, foruten å ha det moro, er å bli mest mulig fortrolig med sin båt med sikker og hyggelig turseilas og å perfeksjonere seg i kappseilaser med tanke på deltagelse i de større regattaer som HH Skagen Race, Færdern etc.

Etter siste seilasen før ferien, som for øvrig arrangeres med Gunderstart, holder vi grillaften utenfor klubbhuset.  Vår sponsor pleier å stille med fine og praktiske premier. Etter siste seilasen på høsten har vi rekefest i klubbhuset og hvor alle store og små premier deles ut.

Tur og Hav skal også arrangere en serie med fire såkalte Doublehanded seilaser, to før sommerferien og to etter ferien.  Disse seilasene arrangeres mandag ettermiddag og vil starte utenfor Høyerholmen.  Det tradisjonelle løpet går over til søndre Steilsand og tilbake til Sarbuvollen via Snarøysundet, men det er i år også flere alternative baner.  Seilasen er terminfestet, inngår i shorthandrankingen og er fin trening for alle som tenker å seile shorthanded i lengre regattaer. 

I vinterhalvåret arrangerer Tur og Hav flere temakvelder.  Foredragene kan innholde seiltekniske så vel som kulturhistoriske temaer eller turopplevelser.  Møtene er åpne for alle, også ikke medlemmer.  Møtene holdes i klubbhuset på Sarbuvollen og begynner kl. 18:30 med vafler og kaffe før foredragsholderen slipper til.